Clip của Fram cởi áo mà book không cho và chỉ " nó là của đây"