Các Thương Hiệu Lớn Hưởng Ứng Ngày LGBT - Như : Youtube Tide Cocacola

Cờ lục sắc hiển hiện trên rất nhiều giao diện trong ngày hôm nay
Nước Mỹ vừa thông qua luật mới, chính thức công nhận và hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới trên toàn nước. Không khí hạnh phúc của cộng đồng LGBT, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp của họ bao phủ khắp 50 bang của Mỹ. Đây là một bước tiến rất lớn trong mảng chính trị và kể cả văn hóa, đạo đức khi thông qua một bộ luật đầy tính nhân văn.
Các thương hiệu nổi tiếng cũng chung tay, góp phần thể hiện sự ủng hộ của mình thông qua những hình ảnh quảng cáo thương hiệu vui tươi với màu sắc cầu vồng chủ đạo.
Youtube
Versace
Tide
Stonichlaya Vodka
Thêm chú thích
Starbucks
Snickers
Skittles
PETA
Mentos
Macy's
Lumia
Levi's
Jell-O
Game Of Thornes
Coca Cola
Ben & Jerrys
American Airlines
Adobe

Absolute Vodka
Zobra