Cong đem 1 bó hoa to và 1 chùm bong bóng to đùng đi vào siêu thị lớn tặng cho thụTags:
,
Share on Google Plus
Đăng nhận xét