saostar

Web Sex Gay - Gvideo Hot Nhất

Bạn Hủ Nữ Chấp Cả Bọn Con Trai Để Bảo Vệ 1 Bạn Thụ (Bot)

Khi bạn là Gay : Dù Cong Hay Thụ miễn bạn không khốn nạn thì hủ luôn ở bên bạn

Tôi là một người Gay kính. 1 ngày tôi thấy có cả đám chọc và ăn hiếp một bạn thụ.
- Tôi tức lắm nhưng không biết làm gì ? Bỗng dưng từ xa có một bạn Hủ đi tới !
- Đẩy Tụi con trai ra !
Hủ : Tụi bây làm CC gì vậy ? sao ghẹo bạn tao
Con trai : Liên quan gì tới em sao ?
Hủ : Liên quan sao không ? nó là bạn tao ?
Con trai : Kệ Em chứ
Hủ : Diss ! tụi bây không biết làm gì ngoài việc ghẹo tụi B* như bạn tao sao ?
Con trai : Tụi nó không đàn hoàng thì anh muốn làm gì anh làm chứ !
Hủ : Đàn hoàng hả ? Tụi nó làm gì tụi con trai bây ? tụi bây ăn hiếp người khác thì đàn hoàng à ? tụi vô dụng tụi bây chỉ giỏi ăn hiếp tụi nó thôi sao ?
Tao là Hủ đó ? Tao éo thích thấy đứa con trai nào ghẹo tụi Gay hết đc chưa ?
Con trai : Hả ?
Hủ : Tụi ngu như bây thì biết hủ là gì ?
- Bạn hủ chữi với tụi nó mà còn la lớn nữa ! vì bạn hủ Đó  là con Gái cho nên tụi nó không giám làm gì ?
Vì bạn ấy cải to tiếng nên tụi nó thấy nhiều người bu quanh nên tụi nó bỏ đi !
- Giờ tui mới biết có Hủ chơi chung nó như thế nào ?
- Bạn hủ đó thật mạnh mẽ khi dám chấp cả tụi con trai để bảo vệ bạn Thụ ấy !

Bạn đã xem chưa

Copyright © 2014 Web LGBT