Thứ Năm, 8 tháng 9, 2016

Hiện trạng đồng tính trong xã hội | NGHÌN LẺ MỘT CHUYỆN | Tập 82 | 15/05/2016


Đồng tính luyến ái
Bài chi tiết: Đồng tính luyến ái
Bao gồm cả đồng tính luyến con gái và đồng tính luyến ái nam, là những người có sự hấp dẫn tình yêu và tình dục với những người cùng giới tính một cách lâu dài và cố định. Khác với người dị tính luyến ái là sự hấp dẫn tình yêu và tình dục với những người không cùng giới tính.

Song tính luyến ái
Bài chi tiết: Song tính luyến ái
Chỉ những người có sự hấp dẫn tình yêu, tình dục với cả những người cùng giới và khác giới tính một cách lâu dài.

Người chuyển giới
Bài chi tiết: Người chuyển giới
Là những người có bản dạng giới (nhận định, cảm nhận giới tính) khác với biểu hiện giới tính của người đó lúc sinh ra, bao gồm người chuyển giới đã phẫu thuật và người chuyển giới chưa phẫu thuật chuyển đổi giới tính.
LGBT trong xã hội
Hiện trạng đồng tính trong xã hội | NGHÌN LẺ MỘT CHUYỆN | Tập 82 | 15/05/2016

SHARE THIS

Author:

Theo Dõi để xem các bài viết mới nhất

0 nhận xét: